Riolering

BKS Infra verzorgt de complete riolering. Indien nodig verzorgen we eerst een berekening, waarmee we de diameter van de buis vaststellen. Ook leveren we olie-/benzineafscheiders, vetvangputten en inspectieputten. Uiteraard kan BKS Infra ook de benodigde straat- en trottoirkolken leveren, die nodig zijn om het oppervlaktewater van de verhardingen af te voeren.