Verhardingen

BKS Infra kan ook alle soorten asfalt voor u uitvoeren. We bereiden de onderbaan goed voor en zorgen voor de afwatering met behulp van straat- of trottoirkolken. Als het gaat om straatwerk, waarborgt BKS Infra de juiste afwatering van het terrein. We plaatsen kantopsluiting door middel van trottoir- of opsluitbanden. Alle straatwerkzaamheden worden zoveel mogelijk machinaal verricht, volgens de richtlijnen van de Arbeidsinspectie. Ook verzorgen we verhardingen van prefab betonplaten. Daarnaast verzorgt BKS Infra in het werk gestort beton.